F E L H Í V Á S !
2022.09.20.
F E L H Í V Á S !
A LAKOSSÁG RÉSZÉRŐL JELENTKEZŐ BARNAKŐSZÉN IGÉNYEK ELŐZETES FELMÉRÉSE
 

A Kormány a kialakult gazdasági és energiahelyzetre tekintettel, a lakosság téli fűtéséhez megfelelő mennyiségű tüzelőanyag biztosítása érdekében fel kívánja mérni a lakosság barnakőszén igényét a fűtési szezonra.
Önkormányzatunknak 2022. szeptember 30-ig kell jeleznie a települési szintű adatokat a Kormány felé.
Fentiek alapján kérjük, hogy amennyiben háztartásában a fűtés biztosítására van mód barnakőszén felhasználásra, ill. tervezi annak felhasználását, úgy a várható felhasználási igényét legkésőbb:
2022. szeptember 28-áig (szerda)
jelezni szíveskedjenek hivatalunk felé az alábbi adatok megadásával:
  1. Név
  2. Lakcím
  3. Igényelt mennyiség (mázsában megadva)
Bejelentésüket az alábbi módon tehetik meg:
személyesen, ügyfélfogadási időben a Halászi Közös Önkormányzati Hivatal Máriakálnok Kirendeltségén (9231 Máriakálnok, Rákóczi út 6.),
telefonon a 96/576-352-es telefonszámon vagy
             a [email protected] e-mail címre történő megküldéssel.
Határidőn túli bejelentéseket nem áll módunkban elfogadni.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az igényfelmérés kizárólag a lakosság igényeinek megismerését szolgálja, nem jelenti a későbbi automatikus támogatást!
 
Máriakálnok Község Önkormányzata
 
Forrás : https://www.mariakalnok.hu