Tisztelt Ingatlanhasználó!
2016.04.15.
Tisztelt Ingatlanhasználó!
Tisztelt Ingatlanhasználó!
Ezúton hívjuk fel a figyelmét, hogy egy egységes hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer kialakítása érdekében az állam létrehozta az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvény társaságot, mely a jövőben biztosítja a közszolgáltatási díj számlázását és a díjak beszedését.
 

Erre tekintettel kérjük, hogy amennyiben Ön csoportos beszedési megbízással, átutalással vagy egyéb elektronikus számlafizetési módszerrel (pl. Díjnet) fizeti a
közszolgáltatási díjat, az alábbiak szerint, legkésőbb 2016.04.30-ig szíveskedjen módosítani a díj jogosultjának adatait. A számlabefizetéssel kapcsolatos adatokról (számlatulajdonos neve, bankszámlaszámla) a www.nhkv.hu weboldalon tájékozódhat 2016.04.15.-től, illetve arról a későbbiekben is kap tájékoztatást.
Abban az esetben pedig, ha Ön készpénz-átutalási megbízással (csekken) teljesíti
díjfizetését, akkor továbbra is az eddig megszokottak szerint járhat el.
Április 1-jétől javasoljuk- a legkényelmesebb díj kiegyenlítési megoldásra – a csoportos beszedési megbízásra való áttérést. A számlázással és az április 1-je
utáni teljesítésre vonatkozó díjfizetéssel kapcsolatban az NHKV Zrt. ügyfélszolgálatot üzemeltet a jövőben, amelynek elérhetőségeit 2016.04.30.-tól a
www.nhkv.hu weboldalon, illetve későbbi tájékoztatásunkban találja.
Az április 1-je előtti időszak szolgáltatási teljesítésre vonatkozó díj kiegyenlítése, továbbá a közszolgáltatás egyéb ügyeinek intézésére a helyi közszolgáltató továbbra is biztosítja az ügyfélszolgálati ellátást, a korábbi gyakorlatnak megfelelően. A közszolgáltatási rendszer átalakulásával kapcsolatosan fontos hangsúlyozni:
 
· A hulladékgazdálkodási díj nem változik!
· A hulladékszállítási szolgáltatás színvonala emelkedik.
· Az elkülönített (szelektív) hulladékgyűjtési rendszer országos lefedettsége nő.
· A műszaki ügyfélszolgálati rendszer a közszolgáltatóknál megmarad.
 
Tisztelt Ingatlanhasználó!
Ezúton is köszönjük segítő együttműködését. Bízunk abban, hogy a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszert érintő átalakítások mielőbb az   Ön számára is érzékelhető minőségbeli javulást fognak eredményezni.                        
Kérdés esetén forduljon bizalommal az NHKV Zrt. munkatársaihoz.
Tisztelettel:
NHKV Zrt.
 
Forrás : https://www.mariakalnok.hu