Magyar English Deutsch
RozáriumTűzoltószertárszekérkáptérfalumúzeumR1

Óvodai beiratás

2020.03.17.
FacebookTwitter
Küldés e-mailben Nyomtatás Keresés Vissza
Óvodai beiratás
Értesítem az érintett szülőket, hogy a Máriakálnoki Csicsergő Óvodában a 2020/2021 nevelési évre történő óvodai beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor:


2020. április 21-22 (kedd,szerda)
8.00 órától 15.00 óráig
Helye: az óvoda vezetői irodája
2020. évben óvodaköteles az a gyermek, aki 2020. év augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti. Az óvoda azt az óvodaköteles gyermeket köteles felvenni, akinek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található. A felvételről első fokon az óvoda vezetője dönt, mely döntésről legkésőbb 2020. május 20-ig értesíti a szülőt. A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Máriakálnok község jegyzőjéhez.
Kérem a Tisztelt Szülőket, hogy az év közbeni felvételi igényeiket (azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2020. augusztus 31. után töltik be a 3. életévüket, vagyis elő felvételis jelentkezők) is a fenti időpontban szíveskedjenek jelezni az óvodában.
Az óvodai beíratáshoz szükséges okmányok:
  • óvodai felvétel iránti kérelem
  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • szülő személyi igazolványa, lakcímkártyája
  • nem magyar állampolgár kiskorú óvodai beíratásánál a szülőnek igazolnia kell azt is, hogy milyen jogcímen tartózkodik a gyermek Magyarországon
  • a gyermek TAJ számát igazoló okmány, oltási könyv
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 
                                                                                                     Polreisz Györgyi Éva
                                                                                            óvodavezető                    Máriakálnok, 2020-03-11