Eb összeírás 2023.
2023.02.22.
Eb összeírás 2023.
Tisztelt Ebtartók!  Kedves Kutyatulajdonosok!
Ezúton értesítjük Önöket, hogy 2023. március 1-jétől 2023. március 31-ig terjedő időszakban Máriakálnok község Önkormányzata közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában ebösszeírást végez.
 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) bekezdése alapján Máriakálnok község Önkormányzata ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel ebösszeírást végez.
Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik. Az ebösszeírás során az ebtartóknak ebenként egy adatlapot, ún. „ebösszeíró adatlap”-ot kell kitölteni és azt (azokat) köteles az önkormányzathoz visszajuttatni. Az adatlapok beszerzése az ebtulajdonos/ebtartó kötelessége (egy példány mellékelve). További adatlap az Önkormányzati Hivatalban (9231 Máriakálnok, Rákóczi u. 6. beszerezhető, vagy letölthető az önkormányzat honlapjáról a www.mariakalnok.hu oldalra kattintva (dokumentumtár/nyomtatványok/igazgatási ügyek/egyéb).
Kitöltéssel kapcsolatos tájékoztatás személyesen az Önkormányzati  Hivatalban ügyfélfogadási időben, vagy a 96/576-352-es telefonszámon kérhető.
Az ebösszeíró adatlapot ebenként kitöltve az alábbi módokon lehet benyújtani: Az ebösszeíró adatlapok leadásának határideje: 2023. március 31.
Máriakálnok község Önkormányzata nem tervezi ebrendészeti hozzájárulás bevezetését, az összeírás célja kizárólag a törvényi előírásnak való megfelelés.
Felhívom továbbá az ebtulajdonosok figyelmét, hogy:
A kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak mikrochippel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségüknek még nem tettek eleget, úgy szíveskedjenek a mikrochippel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni. Felhívom a Tisztelt Ebtartók és Kutyatulajdonosok figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása – a vonatkozó jogszabályok alapján – állatvédelmi bírságot von maga után. A bírság összege 150.000 Ft.
Együttműködésüket köszönöm!
Máriakálnok, 2023. február 21.
                                                                                        dr. Miletics László sk.
                                                                                                   aljegyző 
 
Forrás : https://www.mariakalnok.hu